Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh - Hệ thống quản trị học tập

Trợ giúp phục hồi mật khẩu

Nhập tên đăng nhập và địa chỉ email tương ứng vào các ô dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi thư tới địa chỉ email đó. Thư chứa một địa chỉ trang web, tại đó bạn có thể nhập vào mật khẩu mới cho tài khoản sử dụng. Trong trường hợp bạn không thể đặt được mật khẩu cho tài khoản người sử dụng theo mẫu đó, hãy liên hệ quản trị khóa học hoặc gửi email tới dungth@ptithcm.edu.vn.

* Thông tin bắt buộc phải điền